Dějiny udatného českého národa - 92. Soužití Čechů, Němců a Židů (pohádka)

Od 11. století si Češi, Němci a Židé žili v České kotlině spokojeně a harmonicky.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 91. Spolkový život v 19. století (pohádka)

Nejvýznamnějším spolkem se v 19. století stal Sokol. Byl zakázán nejen během války.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 90. Rozvoj vědy a techniky (pohádka)

Všichni byli fascinováni novotinami vědy a techniky.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 89. Staročeši, Mladočeši (pohádka)

Přichází vzpoura. A ne ledajaká! Zakládají se první politické strany.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 88. Rukopisy (pohádka)

Záhada nalezených rukopisů, jako důkaz, že čeští národ existuje již několik století se vyřeší

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 87. Národní divadlo (pohádka)

Čeští národní vlastenci se rozhodli postavit divadlo.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 86. Vznik Rakousko-Uherska (pohádka)

Někdy to tak bývá, že pokud se ti nedaří, svalíš vinu na druhého.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 85. Bachův absolutismus (pohádka)

Strach a neklid provázely lidí během období, kdy se stal ministrem Alexander Bach.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 84. Revoluce 1848 (pohádka)

Lidé se v celé Evropě začaly bouřit. Chtěli ústavu.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 83. Literatura a divadlo (pohádka)

Seznamte se prosím s českými spisovateli a umělci.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 82. Národní obrození (pohádka)

O tom, jak česká inteligence bránila svou historii, tradice a národ.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 81. Rok páry (pohádka)

Průmyslová revoluce se rozrostla v Anglii.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 80. Konec reforem (pohádka)

Příchod Francie a slavného Napoleona na českou zem přineslo několik změn.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 79. Manufaktury (pohádka)

Lidé se na polích naučili pracovat dávno. Nyní přišel čas na něco modernější.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 78. Zemědělství (pohádka)

S naplněným bříškem se pracuje mnohem snadněji. Proto Josef II. rozšířil v monarchii pěstování brambor.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 77. Jozef II. (pohádka)

Syna Marie Terezie, Josefa II., lidé milovali. Josefovy reformy byly odvážnější než reformy jeho matky.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 76. Osvícenci v českých zemích (pohádka)

I obyčejný lid už věděl číst. V roce 1790 bylo založeno první nakladatelství v Čechách.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 75. Školská reforma Marie Terezie (pohádka)

Marie Terezie byla mámou šestnácti dětí a také matkou národa. Zavedla nová pravidla.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 74. Reformy Marie Terezie (pohádka)

Žena na trůně představují pro zemi jen ty správné reformy.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 72. Selské bouče (pohádka)

Povstání z konce 17. století na česko-německých hranicích.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 71. Procesy s čarodějnicemi (pohádka)

Křesťané neměli proti komu bojovat. Na řadu přišly čarodějnice.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 70. Barokní umění (pohádka)

Mistři, malíři, sochaři, architekti ... Jednoduše v českém kraji se to uměním hemžilo.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 69. Hrabě Špork (pohádka)

Říkám ti něco jméno Matyáš Bernard Braun?

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 68. Jezuité (pohádka)

Jezuité podporovaly vědu a umění.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 67. Baroko (pohádka)

Jezuité přinesly kromě křesťanství i baroko. Inteligence a protestanti museli ze země odejít.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 66. Co dál po 30ti leté válce (pohádka)

Konečně se podařilo skoncovat s tureckou expanzí. Od té doby se pečou rohlíky ve tvaru půlměsíce.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 65. Jan Amos Komenský (pohádka)

Učitel národů, který si děti vážil a učil je s láskou a nadšením.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 64. Albrecht z Valdštejna (pohádka)

Albrecht dosáhl vysněné postavení. Měl hodnost generalissima. V roce 1634 byl zavražděn.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 63. Třicetiletá válka (pohádka)

Válka trvající třicet let byla pro celou Evropu velkou pohromou. Nakonec skončila podepsáním Vestfálského míru.

0
Zatím žádné hlasy
 

Dějiny udatného českého národa - 62. Poprava 27 českých pánů (pohádka)

Sedmadvacet vůdců stavovského povstání byly 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze popraveni.

0
Zatím žádné hlasy

Stránky